Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MAGYARUL

Cikkek

SZERETETTEL MARIUPOLBÓL

2022.04.04

Az 1983 - 1984-ban szolgáltam szovjet hadseregben másfél évig Mariupolban. Szép tengerparti város volt, habár akkor főleg a kaszárnyán belülről láttam a várost, amely abban az időben a Zsdanov nevét viselt. A névadója Zsdanov volt tudniillik az a szovjet vezető, aki 1940. év nyárán vezette a balti államok megszállását. Nem nagyon hiszem a véletlenben. Talán az sem véletlen, hogy Putyin kezdte háborút Ukrajna ellen éppen fébruár 24-én, amelyik az Észt Köztársaság születésnapja. Néhány kritikusa szerint az orosz vezér nagyon is tartja fontosnak a szimbólumokat...

(Bejegyzés végén látható videóban felismerhető az Altaj meg Lèna lokátorok, amelyekről szövegben szó eszik. Ez ott ugyanaz a hely, ahol akkoriban szolgáltam.)

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZAKI VESZEDELEM VI.

2022.02.23

...valami belső vészharang beindíthatta őket útra a veszélyforrást jelentő keresztény világ ellen, amely germán világrésztől és északi lelkivilágtól meg néplélektől egymás után elharapta meghökkentő mennyiségű földeket és törzseket, embereket és népcsoportokat. Hiszen korábban majdnem az egész Rómától északra eső kontinens egységes indoeurópai eredetű pogány néplélekkel rendelkezett, ahol szinte ugyanazokat az isteneket imádtak és alapvetően egyfajta rituálékat és természethez közelálló szabályokat betartottak, ráadásul mindannyian egymással többé-kevésbé hasonló nyelvjárásban tudtak kommunikálni. Tehát életformájuk alapján senkinek sem lehetett velük viszályuk. Azonban mikor jöttek azok a keresztény papok, akkor elkezdődött… állandó „azt ne tegyél” meg „ezt ne egyél” stb., amely pogány lelkületű ember számára olyannyira elviselhetetlen lehetett, mint egy nagy testű kutya részére gazdival együtt kis garzonlakásban élni. Voltak azok a papok annyira pimaszak, hogy követeltek az animista szenthelyek és áldozati oltárok azonnali rombolását, mint a förtelmes és kifejezetlenül undorító ördögimádati helyszíneket és tárgyakat. Nem csoda, hogy egy élővilággal harmóniában élni megszokott pogány lelkületű ember ilyesféle arcátlan beleavatkozást „magánéletébe” hallhatatlan agresszivitásnak érezte, amelyikre csak egy másféle, részére már sokkal jobban ismerős agresszivitással – háborúval – tudott válaszolni, ami sok esetben számos keresztény és nem-keresztény életébe is került.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZTORSZÁG A TENGER FENEKÉN III.:

2021.12.14

Vajon Oroszország önként, szívesen és jókedvvel engedte ki az Észtországot és összes többi hajdani „csatlóst” „szeretetteljes és fojtogató öleléséből”, vagy meg lett kényszerítve erre a lépésre? Ezt pedig azért kérdezünk, mert meg próbáljuk érteni meg a M/S Estonia komphajó katasztrófa körülményeit, amelyiknél nem legkisebb gond ez a viselkedésmód, amellyel bizonyos országok – elsősorban svéd – kormány az M/S Estonia krízisét kezelte.

estonia-1-kroon-1934.jpg

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZTORSZÁG A TENGER FENEKÉN II.:

2021.11.03

Nemrégiben jutotta akaratlanul a fülembe valakinek a véleménye, hogy legrémesebb csalódás tulajdonképpen olyasmi lehet, mint mikor kiderül, hogy az összeesküvési elméletekben hívő barátodnak, akit addig őrültnek ítéltél, mégis igaza volt.

Habár meglehetősen kiábrándító, mégsem annyira lehülyítő érzés, mint akkor, amikor egész életeden át hiszed a halottak feltámadásában és igazi keresztények elragadtatásában, és mikor válójában megtörténik, valahogyan fel kell dolgoznod e körülményt: mialatt téged mindebből a jóból így – simán figyelmeztetés nélkül – kihagytak, neked be sem jelentettek, hogy a balhéd lényegében már megtörtént. Amíg te saját magadat egy robbant fontos személynek gondoltál, kiderül, hogy a „földöntúli főnököd” szemében valójában már nullánál sokkal többet nem érsz.

Persze, saját hibád! Mint mindig…

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZTORSZÁG A TENGER FENEKÉN:

2021.09.27

1994. szeptember 28-dikán süllyedt a Balti tenger fenékébe a M/S Estonia komphajó 898 utas fedélzetén a Finnország és Észtország között az Utö szigetl 38 kilométerre. 852 ember halt meg. Az áldozatok számára tekintve ez volt a hatodik békeidős hajótörés a világon és a leghalálosabb hajótörés a 20. századi európai vizeken.


 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZAKI VESZEDELEM V.

2021.08.05

Ostoba az az ember, aki állítja, hogy a földet művelni az ördögtől való dolog. Amint az is, aki szerint az írott és szóbeli nyelv gondozása és ezen a területen valaha létrehozott kiemelkedő művek ismerete meg általános kultúra ápolása egy Szellemmel betöltekezett hívő ember számara fölösleges, s – sőt – káros. Ilyesmi pedig oda vezethet, hogy csak pénz és anyagi helyzet számít. Illetve, hogy minden bokorban az ördögöt fogják látni. A földművelési és kultúra területen zajló munka érteke attól függ, hogyan és milyen céllal csináljuk meg, tekintettel arra miféle változásokat tudjuk előremozdítani. Mint a tapasztalások sűrűn bebizonyítottak, ez mindig nem egyértelmű. Nyilvánvalónak látszó jó vagy gonosz szándék magától sem bizonyít meg semmit. Mindig létezhetnek a rejtett célok, amelyek jellegeikről nekünk csupán nagyon homályos elképzelés lehet – gyakorta homlokegyenest ellentétesek azzal, aminek mutatkoznak. Igaz, hogy Szent Szellem minden rejtett szándékot felfedhet, de senki ne legyen annyira feleletlen, hogy saját magát teljesen megtéveszthetetlennek találja. Olyanok szoktak elég gyakran úgy elbotlani, hogy maguk sem veszik észre, hogy már elestek. Méghozzá ilyenfajta pillanatokban, amikor már hiszik, hogy totális a győzelmük. Pedig a magas hegyről sokkal nyavalyásabb elcsúszni, mint az alacsony helyről. Ráadásul – szerintem rendszerint Isten nem kinyilatkoztatja olyan dolgokról, aminek következtetéshez nekünk minden eszköz már meg van adva – vagyis az értelmünk és az agyvelőnk. Szent Szellem mindig logikusan viselkedik, és mindvégig logikus is marad, még akkor is, ha több prédikátor, akit médiumként használja, nem úgy teszi. Soha – hátha, persze, valóban a Szent Szellem beszélt – nem fecseg összevissza: egyszer ezt és máskor azt! Amit sajnos számos keresztény testvérünkről el nem mondhatjuk.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZAKI VESZEDELEM IV:

2021.05.29

... a rómaiak mintájára afféle kolóniák hálózatát tartottak fenn, egyfajta vazallusi függőségbe rendezve bizonyos országokat. Abban a rendszerben viszont északiak mint urak játszottak központi szerepet. A portyáik és állandó terror azonban mintha a vikingbirodalom üzemben tartását szolgáltatott volna, mivel a félemlítés legalkalmasabb mód a rendfenntartáshoz. Egyik attól eltérő vélemény alapján azonban semmilyen vikingportyai nem is voltak. Egy másik nézőpont szerint viszont azért nem lehet beszélni a vikingkorról, mert folyamatos háborúskodások, rablások és portyák abban az időszakban mindennapos jelenségnek nevezhető, és hasonló tevékenységgel összes nem keresztényi, és gyakran még keresztényi, nép is többé-kevésbe foglalkozott. Ez volt abban a korszakban általános életmód, amelyikről akkoriban élő emberek egyénként nem nagyon tehettek. Így a beszámolók a vikingek brutális mivoltjukról tulajdonképpen merő túlzások, amelyeket a pogánytámadások elsődleges céltáblájává váló papság a dolgot túlnagyítva terjesztette.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZAKI VESZEDELEM III.

2021.04.07

...történhetett, hogy egyik várnagy segédje nevetség tárgyává tette az északiak hosszú hajzatát és szakállaikat, illetve kigúnyolta piszkos vagy tarkabarka öltözetüket, amelyet túlságosan paprikajancsisnak látta? Pontosan nem tudjuk.

De így történhetett:

A Beaduheard tekintete a hajósok kolomposánál megállt.

„Velünk kell jönnétek!”

„Hogy minek?” kérdezte a norvég, miközben alig észrevehetően várnagy felé mozdult, ameddig köztük csak pár lépes maradt.

„Idegenek vagytok itt. Be kell iratkoznotok a vámhivatalban. Minden áruért, amit magatokkal hoztatok, illetéket kell fizetnetek. Ha pedig ez megvan, szabadon kereskedhettek a Dorsetben. Érthető voltam-e?”

„Hogy nekünk ez kell? De azt nem tudom, mi a fenét nektek most itt kell lennetek...”

Ezután hirtelen a várnagy ekkora pofont kapta, hogy kiköpte összes fogait. Erre válaszul Beaduheard csak annyit tudta morgolódni:

„Ezt még milyen joggal tette?”

Viszonválasz biztos nem volt különösen meglepetésszerű:

Hát – nem értem, mi lehetett ebben a szokványos mozdulatomban olyannyira meg nem érthető?Az erősebb jogával, természetesen!”

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 2

ÉSZAKI VESZEDELEM II.

2021.01.20

Előjelek is megelőzték ezt a sorscsapást, nem mindennapi dolgok és szokatlan történések formájában. Vajon mit jelzett előre a véres eső, amely, noha az ég derült volt, a tető északi részéről csöpögött le vészjóslóan nagyböjt idején az apostolfejedelem Szent Péter egyházában York városában, amely az egész királyság feje? Bizony számíthatunk arra, hogy nemzetünket véres megtorlás éri észak felől, és ez. lám, ezzel az Isten háza elleni minapi támadással már kezdetét is vette…

Lám, majdnem háromszázötven éve lakunk mi és apáink ezen a gyönyörűséges vidéken, és eddig sohasem történt olyan szörnyűség Britanniában, mint amelyet ettől a pogány fajtától elszenvedtünk, és sohasem gondoltuk volna, hogy ily támadás érhet bennünket a tenger felől. Mert Iám, Szent Cuthbert templomát az Isten papjainak vérével fröcskölték be, megfosztották minden díszétől; ez a hely, mely Britanniában a legszentebb hely, pogány népek zsákmányául esett. És ahol a keresztény vallás népünk körében először virágzott fel, miután Szent Paulinus eltávozott Yorkból, ott mára nyomorúság és balsors támadt. Ki nem retteg ettől? Ki nem siránkozik ezen úgy, mintha saját hazáját foglalták volna el? Rókák fosztogatják a kiválasztott szőlőtökét, az Úr öröksége más népe lett, és ahol eddig Isten dicsérete zengett, most pogány dáridó zajlik, és a szent ünnep gyászra fordult.

Alaposan fontoljatok meg testvéreim, és gondosan vizsgáljátok meg, vajon e szokatlan és hallatlan gonoszságot nem valami hallatlan gonosz tettel érdemeltük-e ki. Nem azt állítom, hogy korábban nem létezett a paráznaság bűne a nép körében. Azonban Aethelfwold király idejétől kezdve az országot ellepte a paráznaság, a házasságtörés és a vérfertőzés olyannyira, hogy ezen bűnöket mindenféle szégyenkezés nélkül követték el, még az Isten felszentelt szolgálótányai ellen is. Mit mondhatnék a kapzsiságról, rablásról, erőszakos ítéletekről, mikor a napnál is világosabb, hogy e bűntettek mennyire elszaporodtak mindenütt, és ezt egy kifosztott nép tanúsíthatja

Alkuin

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0

ÉSZAKI VESZEDELEM I.

2021.01.17

Biblia többször említi az északi veszedelmet. Jeremiás például kijelenti: „Észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakósára...” (Jer 1, 14 – 15) Ézsaiás próféta viszont azt mondja, hogy „… remeg egész Filisztea, mivel füst jön az észak felől; és nem marad seregeiből egy sem.” (Ézs 14, 31) Illetve megint Jeremiás, aki szinte a holokausztot juttatja emlékezetünkbe: „A hír hangja megjött, és nagy zúgás kél észak földje felől, hogy pusztává tegye Júdeának városait, és sakálok tanyájává...” (Jer 10, 22) Itt az Júdeának városai alatt akár a zsidó diaszpórára is gondolhatjuk, nem feltétlenül egy bizonyos földrajzi területre. Ezékiel próféta pedig az észak felől közeledőnek a Babilont nevezi: „… hozom Tírus ellen Nabukodonozort, északról...” ( Ez 26, 7) Azonban a Babilont is elpusztítja egy északi nép: „Mert íme, én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom, és hozom fel Babilonra északnak földéről… Nyilai olyanok, mint a legyőzhetetlen vitézéi, aki nem tér vissza sikertelenül...” (Jer 51, 48) Avagy: „És örvendeznek a Babilon fölött az ég és a föld, és minden benne valók, mert észak felől jönnek reá a pusztítók...” (Jer 51, 48) Ha többnyire leírják az Írás versei az észak felől érkező veszélyt mint valami istentelen vagy pogány erőforrást, amit szinte lehetetlen megállítani, akkor következő vers látszólag cáfolja azt a fajta vélekedést: „Feltámasztom északról, és eljött napkelet felől; hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot...” Ez a vers tulajdonképpen mintha nem is illik ebbe a sorba. Rengeteg teológus szerint a perzsa király Círuszra vonatkozik, aki megszabadította zsidó népet a Babilon uralmától, amelyik ugyancsak észak felől nehezedett Izrael fiaira. Amint perzsa és babiloni uralom egymást felváltva magyarázataikban szerepelnek az észak felől érkezőként, holott nem Izraeltől északra vannak (ld. Timothy Daily, Feltámadó apokalipszis. Patmos Records, Budapest 2017).

Olyannyira veszélyes helynek tartja Szentírás az északot, hogy oda helyezi a Sátán lakóhelyét, minthogy Ézsaiás 14, 13 írja: „Holott azt mondod szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem a trónomat, és lakom a gyülekezet helyén messze északon...

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARUL | Hozzászólások: 0